فیلم حل و تشریح سوالات ریاضی کنکور سراسری

سال 1403(جدید)

اردیبهشت ماه:

پاسخ تشریحی کنکور ریاضی فیزیک 1403

پاسخ تشریحی کنکور تجربی 1403

پاسخ تشریحی کنکور انسانی 1403

سال 1402

تیر ماه:

پاسخ تشریحی کنکور ریاضی فیزیک 1402

پاسخ تشریحی کنکور تجربی 1402

پاسخ تشریحی کنکور انسانی 1402

دی ماه:

پاسخ تشریحی کنکور ریاضی فیزیک 1402

پاسخ تشریحی کنکور تجربی 1402

پاسخ تشریحی کنکور انسانی 1402

سال 1401

پاسخ تشریحی کنکور ریاضی فیزیک 1401

پاسخ تشریحی کنکور تجربی 1401

پاسخ تشریحی کنکور انسانی 1401

سال 1400

پاسخ تشریحی کنکور ریاضی فیزیک 1400

پاسخ تشریحی کنکور تجربی 1400

پاسخ تشریحی کنکور انسانی 1400

سال 1399

پاسخ تشریحی کنکور ریاضی فیزیک 99

پاسخ تشریحی کنکور تجربی 99

پاسخ تشریحی کنکور انسانی 99

سال 1398

پاسخ تشریحی کنکور ریاضی فیزیک 98

پاسخ تشریحی کنکور تجربی 98

پاسخ تشریحی کنکور انسانی 98

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *