آموزش

کنکور 99 نظام قدیم شرکت کنم یا جدید ؟

با توجه به تغییر نظام آموزشی ، سال 97 آخرین کنکور مخصوص نظام قدیمی ها بود. در کنکور سال 98 داوطلبان نظام قدیم باید کنکور نظام قدیم را شرکت میکردند...

4

تخفیف قربان تا غدیر

سلام ، اعیاد قربان و غدیر بر شما مبارک باشد. از عید قربان تا غدیر میتوانید پک های ریاضیات با آل یاسین رو با تخفیف تهیه کنید. همه عزیزان میتوانند...

صحبتی با دانشجو ها

آل یاسین در طرح تحول ملی دانشجویان عزیز را هم فراموش نکرده است. دانشجویان میتوانند آموزش ریاضیات دانشگاه را برای خود را تهیه کنند. پک های چهار درس اصلی ریاضی1...