فیلم حل سوالات آزمون های دکتری سالهای اخیر

فیلم پاسخ تشریحی تست ریاضی عمومی ۱ کنکور ارشد و دکتری ۱۴۰۳

فیلم پاسخ تشریحی تست ریاضی عمومی ۲ کنکور ارشد و دکتری ۱۴۰۳

فیلم پاسخ تشریحی تست معادلات دیفرانسیل کنکور ارشد و دکتری ۱۴۰۳

فیلم پاسخ تشریحی تست ریاضیات مهندسی کنکور ارشد ۱۴۰۳

———————————————-

فیلم پاسخ تشریحی تست ریاضی عمومی ۱ کنکور ارشد و دکتری ۱۴۰۲

فیلم پاسخ تشریحی تست ریاضی عمومی ۲ کنکور ارشد و دکتری ۱۴۰۲

فیلم پاسخ تشریحی تست معادلات دیفرانسیل کنکور ارشد و دکتری ۱۴۰۲

فیلم پاسخ تشریحی تست ریاضیات مهندسی کنکور ارشد ۱۴۰۲

فیلم پاسخ تشریحی تست ریاضیات مهندسی کنکور دکتری ۱۴۰۲

فیلم پاسخ تشریحی تست های ریاضی مهندسی کنکور1401

فیلم پاسخ تشریحی تست های معادلات دیفرانسیل کنکور1401

فیلم پاسخ تشریحی تست های ریاضی2 کنکور1401

فیلم پاسخ تشریحی تست های ریاضی1 کنکور1401

فیلم پاسخ تشریحی تست های ریاضی مهندسی کنکور1400

فیلم پاسخ تشریحی تست های معادلات دیفرانسیل کنکور1400

فیلم پاسخ تشریحی تست های ریاضی2 کنکور1400

فیلم پاسخ تشریحی تست های ریاضی1 کنکور1400

فیلم پاسخ تشریحی تست های ریاضی مهندسی کنکور 99

فیلم پاسخ تشریحی تست های معادلات دیفرانسیل کنکور 99

فیلم پاسخ تشریحی تست های ریاضی 2 کنکور 99

فیلم پاسخ تشریحی تست های ریاضی 1 کنکور 99

فیلم پاسخ تشریحی تست های ریاضی مهندسی کنکور 98

فیلم پاسخ تشریحی تست های معادلات دیفرانسیل کنکور 98

فیلم پاسخ تشریحی تست های ریاضی 2 کنکور 98

فیلم پاسخ تشریحی تست های ریاضی 1 کنکور 98

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *