عیدی های استاد آل یاسین همش اینجاس ( برای 15,000,000 دانش آموز ایران عزیز در تمامی پایه ها )

عیدی ویژه دانشجویان تمام فیلم های مثلثات پک شتاب استاد آل یاسین به ترتیب شماره

عیدی پایه دوازدهم ریاضی تمام فیلم های مثلثات پک شتاب استاد آل یاسین به ترتیب شماره

عیدی پایه دوازدهم تجربی تمام فیلم های مثلثات پک شتاب استاد آل یاسین به ترتیب شماره

عیدی پایه دوازدهم انسانی ( کل فیلم های شمارش پک شتاب )

عیدی پایه دوازدهم فنی حرفه ای (کل فیلم های مثلثات پک شتاب )

عیدی پایه یازدهم ریاضی تمام فیلم های مثلثات پک شتاب استاد آل یاسین به ترتیب شماره

عیدی پایه یازدهم تجربی تمام فیلم های مثلثات پک شتاب استاد آل یاسین به ترتیب شماره

عیدی پایه یازدهم انسانی ( 50% فیلم های تابع پک شتاب )

عیدی پایه یازدهم فنی حرفه ای (کل فیلم های مثلثات پک شتاب )

عیدی پایه دهم ریاضی تمام فیلم های مثلثات پک شتاب استاد آل یاسین به ترتیب شماره

عیدی پایه دهم تجربی تمام فیلم های مثلثات پک شتاب استاد آل یاسین به ترتیب شماره

عیدی پایه دهم انسانی ( کل فیلم های معادلات گویا )

عیدی پایه دهم فنی حرفه ای ( کل فیلم های معادله درجه دوم پک شتاب )

عیدی پایه نهم تمام فیلم های فصل سوم پک شتاب استاد آل یاسین ( پک شتاب عادی و تیزهوشان)

عیدی پایه هشتم تمام فیلم های فصل سوم پک شتاب استاد آل یاسین (فیلم ها مربوط به پک عادی هست نه تیزهوشان)

عیدی پایه هفتم تمام فیلم های فصل سوم پک شتاب استاد آل یاسین (فیلم ها مربوط به پک عادی هست نه تیزهوشان)

عیدی پایه ششم تمام فیلم های فصل سوم پک شتاب استاد آل یاسین ( فیلم ها مربوط به پک عادی هست نه تیزهوشان)

عیدی پایه پنجم تمام فیلم های فصل سوم پک شتاب استاد آل یاسین ( فیلم ها مربوط به پک عادی هست نه تیزهوشان)

عیدی پایه چهارم ( کل فیلم های فصل سوم پک شتاب مربوط به فصل سوم کتاب ریاضی)

عیدی پایه سوم ( کل فیلم های فصل سوم پک شتاب مربوط به فصل سوم کتاب ریاضی)

عیدی پایه دوم ( کل فیلم های فصل سوم پک شتاب مربوط به فصل سوم کتاب ریاضی)

عیدی پایه اول ( کل فیلم های پک شتاب مربوط به بخش ۹ و ۱۰ کتاب ریاضی )

7 دیدگاه دربارهٔ «عیدی های استاد آل یاسین همش اینجاس ( برای 15,000,000 دانش آموز ایران عزیز در تمامی پایه ها )»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *