نمایش تمام مطالبی که دارای برچسب کنکور ارشد هستند

صحبتی با دانشجو ها

آل یاسین در طرح تحول ملی دانشجویان عزیز را هم فراموش نکرده است. دانشجویان میتوانند آموزش ریاضیات دانشگاه را برای خود را تهیه کنند. پک های چهار درس اصلی ریاضی1...

DVD های دانشگاهی

دانشجویان و داوطلبین کنکور ارشد و دکتری میتوانند پکیج آموزش دروس ریاضی دانشگاه آل یاسین رو تهیه کنند. در این پکیج 4 درس ریاضی آماده شده است. دروس ریاضی1 ،...