فیلم های پاسخ تشریحی کنکور ریاضی ۱۴۰۱

فیلم های پاسخ تشریحی تست های کنکور ریاضی 1401

در این صفحه می توانید فیلم های پاسخ تشریحی کنکور ریاضی 1401 که توسط استاد آل یاسین حل شده است را مشاهده کنید.

به امید خدا اینجا میخوایم فیلم های حل تشریحی که استاد حل کردند رو ببینیم.
دیدن این فیلم ها برای بچه های کنکوری سال 1402 خیلی واجبه و خیلی میتونه برای آشنا شدن با سوالات کمک کننده باشه.
البته بهتره این تست هارو از خودتون اول آزمون بگیرید و بعد حل تشریحی استاد رو ببینید.

استاد آل یاسین پکیج آموزش کامل ریاضیات رشته ریاضی رو آماده کرده است.
نمونه فیلم های این پکیج رو میتونید در صفحه مخصوص رشته ریاضی ببینید و با این پکیج آشنا بشید.
این پکیج شامل آموزش کامل فصل به فصل 8 عنوان کتاب ریاضی دهم تا دوازدهم است.
همچنین میتوانید این پکیج رو از این صفحه سفارش بدید.

پاسخ تشریحی سوالات کنکور سراسری ریاضی 1400 رو میتونید از این صفحه مشاهده کنید.

و پاسخ تشریحی سوالات کنکور سراسری ریاضی 99 رو میتونید از این صفحه مشاهده کنید.

و همچنین پاسخ تشریحی کنکور سراسری ریاضی 98 رو میتونید از این صفحه مشاهده کنید.

در ادامه فیلم های پاسخ تشریحی سوالات کنکور سراسری ریاضی 1401 را میتوانید مشاهده کنید.

پاسخ تشریحی سوال ۱۰۱ : دنباله هندسیپاسخ تشریحی سوال ۱۰۲ : مینیمم سهمیپاسخ تشریحی سوال ۱۰۳ : ضرب دکارتیپاسخ تشریحی سوال ۱۰۴ : جذب و شبه جذبپاسخ تشریحی سوال ۱۰۵ : ترکیب دو شرطیپاسخ تشریحی سوال ۱۰۶ : مجموع و حاصل ضرب ریشه هاپاسخ تشریحی سوال ۱۰۷ : مجهول معاونپاسخ تشریحی سوال ۱۰۸ : وارون فقط یک قسمت تابعپاسخ تشریحی سوال ۱۰۹ : فاصله نقطه تا نقطهپاسخ تشریحی سوال ۱۱۰ : تابع مرکب سه مرحله ایپاسخ تشریحی سوال ۱۱۱ : کاربرد های لگاریتم ۲پاسخ تشریحی سوال ۱۱۲ : مثلثات در مثلثپاسخ تشریحی سوال ۱۱۳ : نمودار کسینوسیپاسخ تشریحی سوال ۱۱۴ : معادله مثلثاتیپاسخ تشریحی سوال ۱۱۵ : محاسبه حد با هوپیتالپاسخ تشریحی سوال ۱۱۶ : تعداد نقاط ناپیوستگیپاسخ تشریحی سوال ۱۱۷ : تقسیم چندجمله ای هاپاسخ تشریحی سوال ۱۱۸ : دسته بندی اعداد طبیعیپاسخ تشریحی سوال ۱۱۹ : مجانب های منحنیپاسخ تشریحی سوال ۱۲۰ : معادله خط مماسپاسخ تشریحی سوال ۱۲۱ : تابع مشتق پذیر و متناوبپاسخ تشریحی سوال ۱۲۲ : حدهایی که h دارندپاسخ تشریحی سوال ۱۲۳ : اکسترمم نسبیپاسخ تشریحی سوال ۱۲۴ : تابع هموگرافیکپاسخ تشریحی سوال ۱۲۵ : ارقام زوج و فرد یک در میانپاسخ تشریحی سوال ۱۲۶ : دنباله هندسی در احتمالپاسخ تشریحی سوال ۱۲۷ : احتمال شرطیپاسخ تشریحی سوال ۱۲۸ : انجراف معیار برآورد میانگینپاسخ تشریحی سوال ۱۲۹ : واریانسپاسخ تشریحی سوال ۱۳۰ : مثلث متساوی الساقینپاسخ تشریحی سوال ۱۳۱ : ارتفاع وارد بر وترپاسخ تشریحی سوال ۱۳۲ : شش ضلعی منتظمپاسخ تشریحی سوال ۱۳۳ : زوایای خارجی و محاطیپاسخ تشریحی سوال ۱۳۴ : ذوزنقه متساوی الساقین محیطیپاسخ تشریحی سوال ۱۳۵ : دو دایره مماسپاسخ تشریحی سوال ۱۳۶ : بازتابپاسخ تشریحی سوال ۱۳۷ : رابطه نیمساز در مثلثپاسخ تشریحی سوال ۱۳۸ : ماتریس اسکالرپاسخ تشریحی سوال ۱۳۹ : وارون ماتریسپاسخ تشریحی سوال ۱۴۰ : معادله قطر های دایرهپاسخ تشریحی سوال ۱۴۱ : راس سهمیپاسخ تشریحی سوال ۱۴۲ : سه یال متوازی السطوحپاسخ تشریحی سوال ۱۴۳ : تفاضل دو بردارپاسخ تشریحی سوال ۱۴۴ : نقاط با طول و عرض صحیحپاسخ تشریحی سوال ۱۴۵ : رقم یکان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *